Famicom Top Management

Det finns ingen presentationstext för detta spel än.

Speltyp: Okänd
Spelare: Okänt
Continue: Okänt
Tillbehör: Okänt
Storlek: Okänt
Mapper: Okänt
Utvecklare: Okänd
Svensk release: Nej
Amerikansk release: Nej
Japansk release (kassett): 1990-12-12
Japansk release (FDS): Nej
Rarity (USA): N/A
Rarity (TUNG): 0 (Ej reg.)

©2007 nesdb.se. Frågor eller synpunkter? Kontakta admin. Alla varumärken och namn tillhör respektive ägare. Den här sidan drivs helt ideellt och har inga anknytningar till Nintendo eller något annat företag. Alla bilder som förekommer på sidan har lagts upp med upphovsrättsägarens tillstånd och får inte användas i något annat syfte utan tillåtelse. Informationen är public domain och tillhör allmänheten. Admin